Japansk filosofi ger affärsmässig framgång

Japansk filosofi ger affärsmässig framgång

Canon är ett globalt företag med tusentals anställda. Trots det tappar det aldrig sin företagsfilosofi – Kyosei. Den handlar om socialt ansvar och genomsyrar hela verksamheten, från produktion till ledning, från Japan till Sverige.

– Kyosei betyder att leva och arbeta tillsammans för allas bästa. Vi ser hur filosofin skapar stolthet hos medarbetarna och bidrar till bättre långsiktiga beslut och mer lönsamma affärer, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon.

Ett exempel på hur Kyosei konkret yttrar sig är Canons samarbete med barnrättsorganisationen Bris. Tillsammans med Kantar Sifo har de gjort en undersökning av hur föräldrar i Sverige beter sig i sociala medier. Föräldrarna svarade exempelvis på frågor om hur de agerar när de ser någon bli kränkt på nätet och om de ber om lov innan de lägger upp bilder på sina barn.

– Målet med undersökningen är att skapa en schysstare bildhantering på nätet och kommer att mynna ut i en vett- och etikett-guide för föräldrar och barn. Som bildleverantör tycker vi att det är en del av vårt ansvar att bidra till detta. Och kan vi få föräldrar att vara lyhörda för vad deras barn anser och på så sätt förändra ett beteende har vi kommit långt, säger Helen Iwefors Häggblom.

Ett annat exempel på Kyosei är företagets omfattande hållbarhetsarbete. Canon arbetar hårt för att minska sina koldioxidutsläpp och har redan minskat dem med 34 procent sedan 2008. En av orsakerna till minskningen är ett produktionssätt enligt tanken om cirkulär ekonomi. Skrivarserien EQ80 tillverkas exempelvis till 80 procent eller mer av befintliga delar, vilket gör att koldioxidutsläppen under tillverkningen minskar med upp till 80 procent.

– Våra kunder har ett stort intresse för social- och miljömässig hållbarhet. Det märks inte minst på att fler upphandlingar ställer den typen av hänsyn som ett krav och vi ligger i framkant med de här frågorna, säger Helen Iwefors Häggblom.

Artikeln publicerad den 2 juli, 2018 av borgowilli