Fostervatten öppnar för nya behandlingar

Fostervatten öppnar för nya behandlingar

Ur fostervatten kan man utvinna två terapeutiskt värdefulla substanser: mesenkymala stamceller och lungsurfaktant. Med stamcellerna kan man utveckla helt nya terapimetoder för en rad olika sjukdomar, och med lungsurfaktant kan man behandla för tidigt födda barn. Det har grundarna till Longboat Explorers tagit fasta på.

– Jag tycker att idén med human lungsurfaktant är särskilt behjärtansvärd, säger Anders Månsson, vd på Longboat Explorers, och fortsätter:

– Surfaktant får lungblåsorna hos barn att mogna. Men, föds barnet för tidigt har det inte hunnit exponeras för tillräckligt med surfaktant i livmodern och då måste man tillföra det efter födseln. I dagsläget är surfaktantläkemedel baserade på lungsubstans från ko eller gris. Med vår metod skulle man istället kunna använda mänsklig surfaktant och undvika de immunologiska komplikationer som annars kan uppstå.

De mesenkymala stamcellerna från fostervatten är av neonatal kvalitet vilket innebär att de förökar sig snabbt och har hög potens. När forskare började att använda sig av stamceller tog man dem från embryon eftersom de är mest potenta. Det är dock etiskt problematiskt eftersom embryot skadas vilket innebar att ett potentiellt liv förstörs. I dag använder man istället stamceller från vuxna donatorer, framförallt från benmärg och fettväv. Problemet med det? Vuxnas stamceller är inte lika potenta.

– Därför efterfrågar många neonatala stamceller. Att vi kan utvinna dem från fostervatten gör att vi får en potent produkt som är etiskt försvarbar, säger Anders Månsson.

Det finns inga etiska aspekter med fostervatten?
– Eftersom fostervattnet kommer från planerade kejsarsnitt ser vi inte det. Föräldrarna får tid att ta ställning till donation och fostret skadas inte. Om man inte tar hand om fostervattnet rinner det ju bara ut på operationsbordet. Kort sagt – man donerar något som annars är en spillprodukt.

Hur har det gått att få medgivande?
– Ungefär 90 procent av föräldrarna som tillfrågas säger ja. Det är väldigt fint eftersom de inte får någon ersättning för det, berättar Anders Månsson.

Behandlingar som stamcellerna öppnar upp för är flera, eftersom de både har anti-inflammatoriska och regenerativa egenskaper.

– Mesenkymala stamceller kan tillverka brosk, fett och ben. Det är vävnader som ofta drabbas vid naturligt åldrande men även av degenerativa sjukdomar. Att cellerna dessutom är inflammationshämmande gör att t.ex. respiratoriska sjukdomar, reumatisk artrit, inflammatorisk tarmsjukdom och MS kan bli aktuella, förklarar Anders Månsson.

Det finns alltså stora möjligheter för båda substanserna. Nu går Longboat Explorers in i en ny era med sikte på en första kommersiell fas vid årsskiftet. Därför planerar de en första extern kapitalrunda under året.

– Vi är i princip klara med konceptutvecklingen och ska gå över till konceptbyggande, och utvecklingslabbet räcker inte längre. Vi måste ha en produktionsanläggning så att vi kan ta tillvara på potentialen från fostervatten. På så sätt kan fostervattnet hjälpa fler människor – istället för att spillas ut, avslutar Anders Månsson.

Artikeln publicerad den 2 juli, 2018 av borgowilli