Tillfälliga lokaler med ett långsiktigt tänk

Tillfälliga lokaler med ett långsiktigt tänk

Familjeägda Indus har sedan 70-talet försett kunder med tillfälliga och flyttbara lokaler, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Med stort fokus på långsiktighet kan bolagets kunder, som framförallt verkar inom offentlig förvaltning och industri, räkna med moduler av högsta kvalitet.

– Våra moduler används av kommuner som till exempel behöver jämna ut kurvorna i demografiutvecklingen. Vissa årskullar kan ha stora barngrupper. Om kommunen ser att det kommer att dippa om X antal år är våra moduler en bra lösning för de som inte är beredda att bygga en helt ny skola, säger Fredrik Hagman, vice vd på Indus.

Indus är, som enda företag i branschen, ISO-certifierade i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det är ett viktigt steg på vägen mot bolagets vision att bli branschens mest gröna och hållbara företag.

– Bygglovslagstiftningen i Sverige är hård och vi säkerställer att modulerna möter dessa krav både i dag och i framtiden. Vi arbetar därför ur ett livscykelperspektiv och fokuserar på hur vi kan minimera den miljöpåverkan som våra produkter har, säger Anders Jacobsson, regionansvarig på Indus och tillägger:

– För att ytterligare få ner energiförbrukningen för våra moduler kan vi till exempel erbjuda solcellspaneler för taken. Det innebär att vi kan leverera en klimatneutral byggnad som kommer att producera mer energi än vad den drar.

En av de utmaningar som Indus möter i sin bransch är Lagen om offentlig upphandling. Enligt Anders Jacobsson är det i nio fall av tio den anbudsgivare som erbjuder lägst pris som får uppdraget. Tyvärr kan det resultera i undermålig kvalitet:

– Ofta handlar det om ren okunskap hos beställaren. Det finns en förlegad bild av att upphandlingen blir dyrare om anbudssökande har en stark hållbarhetsprofil. En vanlig ursäkt för att göra avsteg från kommunens energikrav är att modulen bara ska vara en tillfällig lösning under en kort tid.

– Men om kommunen väljer moduler efter pris och inte efter deras egna högt uppsatta mål, vad händer då efter två år? De moduler som inte uppfyller kraven går inte till skroten utan hyrs ut till nästa kund. Ur ett livscykelsperspektiv kommer de modulerna leva länge på marknaden, även om de bara används till korta uthyrningar. Därför är hållbarhetsaspekten väldigt viktig, tillägger Fredrik Hagman.

Hela Indus verksamhet vilar stadigt på bolagets fyra kärnvärden: trygghet, kundnöjdhet, engagemang och kvalitet. Att vara modulleverantör är en sak men Indus tar också fullt ansvar från projektering till att lokalen ska vara inflyttningsklar.

– Att ha en enda kontaktperson under hela projektet ger kunden en stor trygghet. I och med att vi har en låg personalomsättning har vi också ett stort engagemang bland våra medarbetare. Det gör att vi kan leverera bra lösningar med fokus på kvalitet och hållbarhet och det är då vårt fjärde kärnvärde – kundnöjdhet – växer fram, avslutar Anders Jacobsson.

Artikeln publicerad den 4 juli, 2018 av borgowilli