Från nyanländ till nyanställd – hur löser vi det?

Från nyanländ till nyanställd – hur löser vi det?

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en gemensam utmaning i Norden. Enligt de senaste forskningsresultaten har vi i Sverige också stora utmaningar med detta. En väg att gå är att ta lärdom av varandra i Norden, hur har grannarna löst detta?

Att nyanlända lär sig språket i det nya hemlandet och kommer in i arbete är ekonomiskt lönsamt och viktigt för social integration. Alla vägar som kan påskynda det arbetet är värdefulla. Nordiska ministerrådet har låtit 14 nordiska forskare utreda integrationsområdet med fokus på invandrare på arbetsmarknaden. Professor Lars Calmfors, Stockholms universitet, kommer att presentera forskningen i Nordiska rådets seminarium i Almedalen.

– Rapporten visar bland annat att subventionerade anställningar och praktik är mer effektivt än arbetsförberedande insatser. När det gäller kvinnors etablering på arbetsmarknaden kan man se att etableringsprogrammet har liten effekt och på kort sikt kan det till och med ha negativa konsekvenser. Kvinnors drop-outs är höga och det är förmodligen kopplat till föräldraledighet, säger Kristin Marklund, projektledare integration på Nordens välfärdscenter.

Sverige har inte lyckats lika bra som de andra nordiska länderna att snabbt få ut nyalända i arbete. Därför har Sverige också ett stort behov av reformer, enligt rapporten.

– Vi behöver samarbeta i Norden och utbyta erfarenheter om integration. Det är av största vikt att få ut människor i arbete, speciellt inom yrken där det råder brist på arbetskraft, som till exempel vården, säger Kristin Marklund.

I Finland har man tagit i bruk tre robotar för att smidigare lära sig språk, för att tackla attityder i arbete med förståelse för kulturskillnader och i utbildningssyfte för rekrytering. Det finns ett stort intresse i Norden för nya innovationer inom integrationsområdet. I Helsingfors används tre robotar, Naomi är en av dessa. Resultatet har varit bra och roboten har uppskattats av både lärare och elever.

– Roboten Naomi är ett komplement till läraren i klassrummet. Det fina är att roboten aldrig tröttnar, den kan upprepa saker hur många gånger som helst. Den tar också bort kulturella skillnader och bryr sig till exempel inte om bakgrund, säger Virginia Martinez, Career Consultant på Helsinki Skill Center.

Artikeln publicerad den 27 juni, 2019 av borgowilli