Från datorteknik till bioteknik

Från datorteknik till bioteknik

Göteborgsbaserade biotechbolaget Fluicell flyttar gränserna för biomedicinsk forskning till vad som är teoretiskt möjligt.

I dag finns det en mycket stor efterfrågan från läkemedelsbolag och biomedicinska forskare på smarta, högupplösta och kostnadseffektiva metoder för att studera effekter av läkemedel och andra biologiska mekanismer. Med hjälp av sina patenterade och högteknologiska plattformar, med grund i datorteknik, har Fluicell flyttat gränserna för vad som är möjligt att mäta till kroppens minsta funktionella enhet – den enskilda cellen.

Bolaget har två produkter på marknaden, BioPen® och Dynaflow® Resolve, som
 båda kan användas för biomedicinska studier av enskilda celler. Kundkretsen är imponerande och sträcker sig från ledande universitet som Karolinska Institutet till några av världens största läkemedelsbolag såsom Genentech och Novartis. Dessa kunder är innovationsledare och ”key opinion leaders” vilket är viktigt för ett bredare upptag av produkterna.

Fluicell arbetar nu intensivt med Biopixlar® Retina, en bioprinter som kan skapa vävnadsliknande strukturer med komplex sammansättning av en eller flera celltyper. Med denna plattform kan man skapa sjukdomsrelevanta modeller av biologiska vävnader för kostnadseffektiva analyser av nya läkemedel. Bolaget har en fungerande prototyp, och instrumentet kommer att lanseras nästa år. Inledande produktfokus kommer att läggas på cancerscreening och tumörmodellering.

– En tumör består av en mängd olika celltyper under ständig omvandling och varje enskild cell spelar en specifik roll i samspel med andra celler. Hur detta komplexa cellsystem fungerar kan vara avgörande för hur tumören svarar mot olika behandlingar. Det är i det här sammanhanget som vi förväntar oss ett genomslag med Biopixlar® Retina. Tekniken är i grunden en encellsteknologi som kan jobba med ett mycket litet antal celler. Vi jobbar nu med ett koncept där ett mycket litet tumörprov från en patient ska kunna användas för att skapa många små tumörer med olika cellsammansättning som tillsammans representerar hela tumören. Modellerna kan därefter utsättas för läkemedelstester för att hitta den optimala behandlingsmetoden för varje enskild patient, säger Gavin Jeffries, CTO på Fluicell och tillägger:

– Vi hoppas och tror att Biopixlar® Retina kommer att vara ett genombrott för individanpassad terapi.

Men det här är bara början på bolagets resa och det tar inte slut med Biopixlar® Retina.

– Fluicell är ett extremt innovationsdrivet bolag, och vi har ytterligare produktidéer som vi jobbar intensivt med. Målsättningen är helt klart att bli en global marknadsledare inom detta extremt spännande område inom högteknologisk bioteknik som i slutändan tjänar till att skapa stora värden för patienter. Fluicell har en stor mängd godkända patent världen över och har dessutom inhousekompetens inom affär, industri, instrument- och mikroteknik samt cancerforskning. Bolaget har en tydlig strategi framåt och jobbar längs flera dimensioner med utveckling, försäljning och marknadsföring för kraftfull expansion och värdeökning, säger Victoire Viannay, vd för Fluicell.

Artikeln publicerad den 20 juni, 2018 av borgowilli