GDPR – början till den nya Allemansrätten?

GDPR – början till den nya Allemansrätten?

Dataskyddsförordningen GDPR är ett försök att rätta till flera nya och aktuella problem, men den är inte felfri. Karl Bohlin, framtidsspanare och vd för HansaWorld, tror att vi i framtiden snarare kommer att släppa data fri för att den inte ska kunna missbrukas.

Karl Bohlin menar att stora företag som Facebook, Amazon och Uber har missbrukat den information de har om oss. Ett av de mest uppmärksammade exemplen är Cambridge Analytica och deras inblandning i flera politiska val. Innan GDPR har företag som Facebook haft möjlighet att rikta in annonser då de kunnat bearbeta data. GDPR säger istället att data inte får bearbetas hursomhelst utan samtycke:

– Säg att du exempelvis sitter på trafikinformationen hos Uber eller Waze, då kan du räkna ut vilka vanor användarna har baserat på deras resmönster. Det öppnar upp för ett stort missbruk och med GDPR blir det förbjudet att använda sådan information om man räknat sig till slutsatsen – det vill säga bearbetat data.

Samtidigt, menar han, skapar GDPR helt nya problem:

– Tanken är fin, men GDPR står i rak motsats mot många gamla lagar. Våra förfäder gick flera gånger igenom striden om rätten till innehållet i brev. Till slut kom man fram till att både mottagaren, person A, och sändaren, person B, har full användningsrätt. GDPR klampar helt utan förklaring och utan eftertanke in och säger att om person A skriver till person B om person C, då är det C som äger innehållet. Det här leder till att folk blir livrädda för att skriva vad de tycker eller tänker i olika frågor.

Karl Bohlin menar också att GDPR är felriktat eftersom små företag drabbas orättvist hårt. Straffskalan innebär en minimumbot som är så hög att de flesta företag som bötfälls riskerar att gå i konkurs. De som utnyttjar informationen i exempelvis kriminella syften kommer inte heller att bry sig om GDPR. De samlar bara informationen på andra sätt.

Han spår att vi fram till 2030 har löst mycket av dagens problematik som uppkommer med GDPR genom att lagstiftningen långsamt kommer att ersättas med ett nytt system. Troligen kommer all data, med undantag för känslig information, att vara publikt tillgänglig. Det finns inte tekniska möjligheter att skydda sig mot missbrukare, de kopierar information och kan sedan använda den. Det enda lösningen är att ge alla tillgång till all information.

– När all data som i dag omfattas av GDPR är tillgänglig, då kan den andra delen av GDPR, rätten att inte behöva få sin data bearbetad, ersättas med rätten att inte bli utsatt för resultatet av bearbetningen. Den framtida datalagstiftningen kommer därmed att påminna mer om Allemansrätten, som säger att du förvisso får röra dig på annans mark, men att du inte får röra dig runt boendet hos den som äger marken.

Artikeln publicerad den 28 juni, 2018 av borgowilli