Vi kommer inte att flyga mindre

Vi kommer inte att flyga mindre

Ett nyvaket klimatsamvete kommer inte att leda till att vi flyger mindre. Vi bör istället fokusera på att göra annat för att kompensera, menar Karl Bohlin, framtidsspanare och vd för HansaWorld.

Till år 2030 kommer vi att ha rensat upp mycket av vår användning av fossila bränslen men det betyder inte att problemet med global uppvärmning är borta. Den senaste tiden har det diskuterats mycket om flygets inverkan på klimatet. Bör vi ha dåligt samvete för vårt flygande?

– Ja, det ska vi, känn dig skyldig och res inte i onödan. Men, flygandet kommer inte att stoppas på grund av klimatsamvetet. Frestelsen är för stor. Klimatsamvetet är i det fallet icke fungerande och nästan en lönlös diskussion, säger Karl Bohlin.

Klimatförändringen accelererar och det kan ta upp till två årtionden innan tekniken som behövs för att minska vår klimatpåverkan finns på plats. Då har problemen hunnit bli mycket värre, menar Karl Bohlin:

– Det är lätt att vara orolig när vi ser på de naturkatastrofer som sker redan i dag. Kriget i såväl Syrien som i Sudan beror delvis på långvarig torka. I Kapstaden är det slut på dricksvatten, samma sak i Miami. Det här händer just nu och det är stora förändringar vi pratar om.

Han spår att Sverige kommer att få se mycket mer av regn och jordskred. I vår del av världen är vi helt beroende av hur höga havsnivåerna är och hur stora mängder nederbörd vi får:

– Om någon av dem höjs till följd av växthuseffekten kommer det att ställa till ett elände i Sverige. Vi har massor med järnvägar och huvudvägar som då måste byggas om eller invånare som måste flytta. De flesta förstår nog inte hur illa det redan är. Mot bakgrund av den utvecklingen är det viktigt att vi har ett klimatsamvete, det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken. Farhågorna handlar inte enbart om global uppvärmning, det finns flera andra problem som kräver samma uppmärksamhet. Ett exempel är den mängd plast som vi sprider i natur och vatten.

Långdistansflyget är en av de sista transportgrenarna som går över till ren energi. Det vi istället behöver göra fram till 2030 är att inte ge upp miljösamvetet bara för att vi inte kan sluta flyga. Vi måste istället göra annat som kompenserar för våra flygresor:

– Om du reser till Thailand – se över hur energieffektivt ditt hus är, vilken bil du kör eller kompensera genom att skriva något extra brev till politiker och sätta press på dem till att ta miljöfrågorna på allvar, avslutar Karl Bohlin.

Artikeln publicerad den 28 juni, 2018 av borgowilli