Gamla energikällor är utfasade till 2030

Gamla energikällor är utfasade till 2030

Ekonomiska faktorer ligger bakom energiproduktionens omställning, som till stor del är färdig 2030. Det menar framtidsspanaren och HansaWorlds vd Karl Bohlin i en utblick.

Kol, gas och olja är redan i dag på väg att fasas ut som energikällor. Den bakomliggande orsaken är att de för varje år blir mer och mer olönsamma. Att reparera de gamla fossilkraftverken blir dyrare och dyrare och enligt Karl Bohlin är det mer lönsamt att bygga kraftverk för förnybara energikällor som vattenkraft, vind- eller solenergi. Han ser att energidebatten går över till andra frågor. Till exempel kärnkraften:

– Vi behöver inte bestämma oss för om kärnkraften är farlig eller inte, men i Sverige kan vi konstatera att den inte är lönsam. Vi har dålig framförhållning vad gäller hur vi ska ersätta den och hur vi ska hantera kostnaderna för sanering och nedläggning.

Situationen liknar den med den fossila kraftproduktionen. Det är helt enkelt inte lönsamt att reparera de gamla kärnkraftverken längre:

– Kärnkraftsägarna, som står för produktionen av 50 procent av den svenska energin, kan säga till staten att ”subventionerar ni inte så stänger vi av”. Vi måste då våga säga: ”okej, gör det då”, säger Karl Bohlin och tillägger:

– När kejsarens nya kläder avslöjas för oss, att vi alltid drivit kärnkraften med förlust genom att skjuta till skattepengar kommer omställningen att gå fort. Privata aktörer ser möjligheterna i vind- och solkraft och produktionen från dessa ökar snabbt. På relativt kort sikt kommer det att leda till att kärnkraften naturligt fasas ut.

Karl Bohlin menar att en annan stor fråga är att vi inte har råd att underhålla vårt gamla svenska eldistributionssystem. Det är snart 70 år gammalt vilket gör att nätet är dyrt att hålla fungerande.

– Vi behöver producera mer energi där den konsumeras, eftersom långdistansdistribution är för dyr jämfört med själva elproduktionen. Konsumentens slutnota för elektricitet är verkligen inte bara baserad på produktionskostnaden av elen, utan en skrämmande hög andel kommer från underhållet av ett ålderdomligt distributionsnät.

År 2030 är vi nästan färdiga med omställningen, de fossila kraftkällorna och kärnkraften har nästan helt fasats ut. Karl Bohlin ser framför sig att förändringen till en början kommer att vara smärtsam med bland annat risk för temporärt högre energikostnader:

– Vi behöver nu tänka till om energiproduktionen och energianvändningen. På sikt är dock förutsägelsen att våra energikostnader kommer att sjunka dramatiskt.

Artikeln publicerad den 29 juni, 2018 av borgowilli