Ny teknologi förändrar vårt sätt att resa

Ny teknologi förändrar vårt sätt att resa

Flygplatsen är en symbol för det moderna samhället, och samtidigt också en regional och nationell knutpunkt. Karl Bohlin, framtidsspanare och vd för HansaWorld, menar att i takt med att teknologin förändrar tillvaron kommer också flygindustrin och sättet som vi reser på att förändras.

Enligt Karl Bohlin kommer flyget i framtiden att bestå av tre olika transportslag, specialiserade på sina respektive kunder: flygtaxi, medeldistansflyget (regionala flygningar) och långdistansflyget.

– Flygtaxi handlar, precis som det låter som, om mindre, helikopterstora farkoster som kan starta och landa vertikalt. De har ett existensberättigande för de människor som har bråttom och som dessutom har råd att använda sig av dem. Flygtaxin utgör dessutom ett mycket mindre ingrepp i stadsmiljön än exempelvis dagens helikoptrar, då ljudnivån ligger på en mer acceptabel nivå, säger Karl Bohlin och tillägger:

– En av forskarna vid det erkända universitetet MIT gick till och med så långt som att hävda att flygtaxin kommer till städerna innan de helt självkörande bilarna slår igenom – detta då forskaren ansåg att det är enklare att göra flygtaxin säker. Oavsett om tidsramen stämmer eller inte visar uttalandet att genombrottet inte är långt borta.

Medeldistansflyget kommer även det att förändras, berättar Karl Bohlin. Många planer på att elektrifiera flygningar med denna räckvidd inkluderar VTOL-kapacitet, vertikal start och landning. Då kan man på en liten yta landa en ”flygbuss” som tar 100 passagerare.

– Det kommer att avlasta dagens storflygplatser och gör också att man kan tänka sig lokala flyglinjer som mellan Kista-Berlin i en mycket nära framtid. 2030 har vi kanske inte längre två flygplatser i Stockholmsregionen, utan 10-20 mindre flygplatser anpassade för medeldistansflygningar.

Även långdistansflyget står inför stora förändringar. I takt med att automationsgraden i samhället gör att fler människor blir arbetslösa kommer färre att resa utomlands.

-Det är dåliga nyheter för charterflyget som då kommer att minska betydligt. Förändringen är bra för miljön – men tråkig för de som inte har råd att resa lika mycket som i dag. Det innebär också att det blir färre långdistansflygningar, säger Karl Bohlin.

Det finns ett fortsatt behov av det fysiska affärsmötet, när det kommer till att etablera och bibehålla förtroendet mellan affärspartners. Videokonferenser kommer i det perspektivet aldrig att bli den dominerande mötesformen. Trots det kan antalet långväga affärsresor minska framöver. En förklaring är den ökade regionaliseringen i världen där tullar, för att främja inhemsk produktion, också kan hämma långväga affärsutbyten.

– Alla förändringar sammantaget innebär att flyget i framtiden blir mer specialiserat och uppdelat efter roll. Produktionstakten för ny teknologi har gått upp enormt och det nya flyget kommer därför mycket snabbare än vad folk generellt sett tror. Med tanke på att medeldistansflyget flyttar ut från storflygplatserna, kommer dessa att vara mindre än i dag, säger Karl Bohlin och avslutar:

– Arlanda kommer exempelvis att klara sig med en landningsbana och några vertikala start- och landningsplatser. Slutsatsen är att det är onödigt att investera mycket pengar i dyra utbyggnader av ytkrävande flygplatser.

Artikeln publicerad den 29 juni, 2018 av borgowilli