Tillsammans bygger de framtidens sjukvård

Tillsammans bygger de framtidens sjukvård

Många svenska sjukhus är inte anpassade för framtidens vård. Behov, förväntningar och tekniska möjligheter förändras ständigt. När miljarder nu investeras runt om i landet är det en stor utmaning att bygga sjukhus som håller i decennier.

– Att samarbeta över organisatoriska gränser och lära av andra är nödvändigt för att tillvarata framgångar och undvika misstag vid kommande sjukhusbyggen, säger Nicole Silverstolpe, programdirektör på Södersjukhuset i Stockholm (Sös), som just nu genomför en omfattande om- och nybyggnation.

Sös samarbetar med Helseplan, konsulter med lång erfarenhet av förändringsledning och sjukhusutveckling.

– Oftast hamnar fokus på synliga förändringar av lokaler eller utrustning, fast det egentligen handlar om verksamhetsutveckling. Vinsten för patienter, medarbetare och ekonomi ligger i att hitta nya effektivare arbetssätt, menar Pär Ahlborg, seniorkonsult.

Helseplan har en viktig roll som katalysator mellan vårdens olika intressenter. Ett exempel på hur personalens engagemang används är den fullskaliga operationssalsmodell som Sös satsat på. Förbättringar som identifieras gynnar både patienter och arbetsmiljö.

– För att vården ska hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiv i framtiden måste vi utmana etablerade sanningar för hur man utformar och använder ytor och lokaler, framhåller Nils Rydmarker, seniorkonsult.

Sös egen personal fungerar som projektledare i processen. Det ger förankring i verksamheten och tillvaratar värdefull erfarenhet. För Helseplan är det viktigt att stötta hela vägen, från strategi till genomförd förändring. Långsiktigheten ökar möjligheten att ta hem goda effekter av investeringar i lokaler och förändrade arbetssätt.

– Tillsammans med Helseplan bygger 
vi upp intern kunskap kring förändringsledning och förbättringsarbete som vi kommer att kunna dra nytta av även efter att bygget är klart, avslutar Nicole Silverstolpe.

Artikeln publicerad den 19 juni, 2018 av borgowilli