Lägre bostadspriser för alla!

Lägre bostadspriser för alla!

Örebro har i flera år legat i topp gällande bostadsbyggande. Kommunens arbetssätt, den så kallade Örebromodellen, har lett till en effektiv marknad för planlagd mark där deras roll på utbudssidan har mött aktörernas och medborgarnas växande efterfrågan.

Örebromodellen är ett smart arbetssätt som funnits sedan 90-talet i sin grundutformning. Modellen går ut på att Örebro använder sitt markinnehav och planmonopol för att skapa bästa möjliga marknadsförutsättningar.

– Först när detaljplanerna för kommunal mark har vunnit laga kraft introducerar vi marken till marknaden. När bygglovet har godkänts och bygget är påbörjat sker försäljning av bostäderna, säger Helena Johansson, projektledare på mark- och exploateringsavdelning.

Örebro har den högsta byggtakten i landet, under snart 15 års tid har det byggts flest bostäder i förhållande till befolkningsökningen här:

– När efterfrågan har gått upp har vi också byggt er bostäder. Det har varit en bidragande faktor till att prissättningen på befintliga och nya bostäder inte har skjutit i höjden, till skillnad från flertalet svenska storstäder, säger Helena Johansson.

I juni gick byggstarten för ett projekt som baseras på en gungor-och-karuseller- princip och som ska öka utbudet av överkomliga bostäder.

– Vi har tilldelat en aktör en större tomt där de både bygger billiga hyresrätter och marknadsprissatta bostadsrätter. På så sätt får vi hyror som ligger ungefär 30 procent under normala nyproduktionshyror, säger Erik Skagerlund, Exploateringschef.

Han berättar att Örebromodellen även stimulerar nya lösningar:

– Modellen ger oss större inflytande av de kvalitativa aspekterna. Förra året vann Örebro årets arkitektkommun och vi är väldigt stolta över att generera stora volymer av bostäder samtidigt som vi inte tummar på bostadskvaliteten.

Artikeln publicerad den 28 juni, 2018 av borgowilli