Så ska skogsnäringen från norr rädda planeten

Så ska skogsnäringen från norr rädda planeten

En utmaning som stora delar av världen står inför i dag är hur vi ska hantera och bemöta övergången till ett fossilfritt samhälle. Enligt Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park, är bioenergi från norra Sverige en nyckelkomponent för att lyckas med detta:

– I norra Sverige finns hela den skogliga värdekedjan samlad i form av stora industriaktörer, avancerad forskning och innovation samt Europas kanske största tillgång på råvara. I Piteå har vi unika förutsättningar att både producera grön bioenergi och samtidigt bedriva spetsforskning för att påskynda utvecklingen av avancerade biobränslen.

Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Genom ett nära samarbete utvecklas skogens tillgångar och bidrar till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen i norr.

– Vi driver kluster och utvecklingsprojekt och på så sätt ser vi till att olika organisationer och parter möts och gör ”verkstad” ihop, säger Helena Karlberg.

I november 2017 hölls konferensen BIOBASE i Piteå tillsammans med Näringsdepartementet och en rad lokala, regionala och nationella organisationer. Konferensen, som är en del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi, lockade beslutsfattare och företagsledare från hela Europa.

– Att vi samlade all kompetens och beslutskraft just i Piteå, som under decennier arbetat med era områden inom den cirkulära och biobaserade ekonomin, kändes otroligt roligt. Alla parter visade en stor vilja att samarbeta för att nå vårt gemensamma
mål – ett fossilfritt samhälle, säger Helena Karlberg.

Nästa BIOBASE-konferens, som innehåller både technical visits och föredrag, blir den 10-12 juni, nästa år.

– Konferensen ger goda förutsättningar för att synliggöra Sveriges position och ambition att leda utvecklingen till ett hållbart samhälle. För att hejda temperaturökningen måste vi ersätta fossila råvaror med förnybara. Trä är förnybart, avslutar Helena Karlberg.

Artikeln publicerad den 28 juni, 2018 av borgowilli