Innovation ger billigare och bättre bostäder

Innovation ger billigare och bättre bostäder

I Sverige har byggkostnaderna under flera år ökat dubbelt så mycket som konsumentprisindex. För att klara bostadsförsörjningen måste vi kunna bygga billigare – och samtidigt möte kraven på hållbarhet. Det kräver i sin tur nya innovationer inom samhällsbyggnad. Därför har Nordic ConTech bildats. Det är samhällsbyggnadssektorn nya plattform för innovativ utveckling.

Syftet med Nordic ConTech är att:

  • Kommunicera nya lösningar och satsningar för framtidens samhällsbyggnad.
  • Skapa dialog och möten mellan branschens aktörer, start ups, innovatörer, finansiärer och politiker.

Detta ska bidra till att få fram och realisera fler innovationer för effektiv och hållbar samhällsbyggnad – inte minst vad gäller bostäder.

En central utmaning är att utveckla byggprocessen med hjälp av nya samverkansformer och industriella samt digitala lösningar.

Här finns en stor och intressant marknad för företag med nya koncept. Det industriella byggföretaget Junior Living menar att det går att bygga både billigare och med högre marginal, än vad dagens traditionella byggentreprenörer gör. Om byggföretag ”beter sig industriellt”.

Svenska start up-företaget BuildSafe har gjort succé med sin innovativa molntjänst för ökad byggsäkerhet – som också skapar effektivare byggplatser. Ett annat exempel på digital bygginnovation är Information Experience, som utvecklat en teknik där man med 3D-glasögon kan se holografiska projektioner av konstruktioner och installationer inne i byggnader. Det ger effektivare bygg- och renoveringsinsatser.

Dessutom ser allt fler aktörer från helt andra branscher möjligheter i byggsektorn. Som digitala jätten Cisco som nu i samverkan med Philips utvecklat ett digitalt innertaket. Det binder samman elnätet med datornätet och gör alla installationer uppkopplade.

I hela denna process för ökad innovation i byggsektorn är Nordic ConTech en katalysator, kunskapsspridare och mötesplats!

Artikeln publicerad den 21 juni, 2018 av borgowilli