”Förbjud förbränning av plastgolv!”

”Förbjud förbränning av plastgolv!”

Tarkett är en av världens största golvtillverkare med 13 000 anställda och 34 fabriker globalt. Varje dag säljs svindlande 1,3 miljoner kvadratmeter golv till kunder i över 100 länder.

Dag Duberg, hållbarhetschef för Tarketts nordiska säljbolag, beskriver bolaget som en samhällsaktör – så väl internationellt som på hemmaplan:

– Vi producerar långlivade golv varav många i plast. Våra golv håller i generationer; vi har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och det finns fortfarande Tarkettgolv som lades in för över 100 år sedan.

Långsiktighet och hållbarhet är därför en naturlig del av Tarketts kultur. Bolagets ambition är att en dag kunna lämna den linjära ekonomin och bli ett cirkulärt företag fullt ut, där avfall blir till råvara.

– Det första steget mot en cirkulär produktion är att ta vara på de miljontals kvadratmeter gamla plastgolv som redan finns i Sverige – en råvaruresurs som motsvarar potentiellt 300 000 ton plast, säger Dag Duberg och tillägger:

– Om de kunde återvinnas skulle det innebära en koldioxidbesparing i storleksordningen en halv miljon ton. Det innebär samtidigt en mycket värdefull resurs för oss och andra som behöver plast för sin produktion.

Vid en renovering rivs plastgolven upp och går till förbränning. Det beror dels på bristande incitament för återvinning, dels på tekniska hinder.

– För att vi ska kunna motverka global uppvärmning måste vi också minska på uttaget av fossil råvara. Återvinner vi plast skulle vi drastiskt kunna sänka vårt koldioxidavtryck – det finns med andra ord stora vinster att hämta ur ett såväl ekonomiskt som hållbarhetsmässigt perspektiv.

I dag finns inga fullvärdiga system som fungerar för återvinning av plastgolv. Dag Duberg berättar att utvecklingen varit igång under en längre tid, men att det saknas en tydlig ”pay off”:

– Ett intresse att investera i tekniken är nödvändigt för att skapa ett marknadstryck, och för att vi ska kunna premiera produkter med återvunnet material.

Det går även att återvinna det installationsspill som uppstår vid läggning av nya plastgolv. Golvbranschen har sedan 20 år tillbaka ett system för insamling av spill och Tarkett i Norden återvinner varje år 300 ton installationsspill. Potentialen är dock mångdubbelt större.

– Naturligtvis är det frustrerande att 
man på byggen inte tar vara på det spill som uppstår när man lägger plastgolv. Det borde framgå i specifikationen från byggentreprenören, likväl som i alla offentliga upphandlingar av plastgolv, att installationsspill ska tas vara på och skickas tillbaka för återvinning. För att få ett slut på resursslöseriet och den helt onödiga belastningen på miljön vill därför Tarkett att staten ska förbjuda förbränning av plastgolv.

– Vi saknar i dag incitamentet att forska vidare och utveckla moderna tekniker för att tillvarata gamla plastgolv, säger Dag Duberg och avslutar:

– Plast är centralt för oss och för samhället. Det skulle vara en oerhörd vinst att kunna återvinna det, men då behöver vi också hjälp från marknaden, myndigheter och staten att styra utvecklingen åt rätt håll.

Artikeln publicerad den 2 juli, 2018 av borgowilli