Grogrund för svensk innovationskraft och en hållbar framtid

Grogrund för svensk innovationskraft och en hållbar framtid

Samhället är mer teknikberoende än någonsin och står inför globala utmaningar där en breddad rekryteringsbas av kompetens inom teknik och naturvetenskap blir en avgörande framgångsfaktor. Här kan Universeum, Sveriges mest besökta science center, bidra och spela en viktig roll.

Ända sedan starten 2001 har Universeum verkat för att rusta morgondagens medborgare, entreprenörer, yrkesverksamma och beslutsfattare att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Vi ger bränsle till barns och vuxnas lärande, varje dag, året om. Som science center har vi en viktig roll att spela för att stärka Sveriges förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle och då är kunskap nyckeln. På Universeum använder vi naturvetenskap och teknik för att skaffa oss kunskap om världen och förstå komplexa systemsamband. Hur allt hänger ihop och hur jag kan förhålla mig till det på ett hållbart sätt, förklarar Carina Halvord, VD på Universeum.

Lärmiljöerna på Universeum knyter an till både skolan och vardagen. Här ges många möjligheter till laborativa och problemlösande arbetssätt. Samtidigt kan man här, till skillnad från i naturen och vardags- tillvaron, studera företeelser och söka kunskap på ett pedagogiskt, systematiskt och lustfyllt sätt. Science centret gör nu en storsatsning för att utveckla en fysisk och digital arena för laborativt lärande som går på djupet, ger människor nya insikter och leder till transformation.

– Vår verksamhet växer för att skapa utrymme för publika labb och lärmiljöer där man får utforska hur digitaliseringen, ny teknik och spetskompetens leder till hållbar utveckling. Här får barn och vuxna forska och lösa problem på riktigt. Vi ska bli en ännu starkare grogrund för en breddad rekrytering till områden som life science, artificiell intelligens, hållbar kemi, fordonsteknik, marin innovation och rymdteknik.

En central del av satsningen bygger på världsledande visualiseringsteknik och har redan startat tack vare en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den kommer tydligast att synas genom den domteater som ska byggas på Universeums tak. I den stora kupolen kommer besökarna tas med till platser de aldrig själva kunnat nå, se det som annars skulle vara dolt och få förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka. Barn och vuxna ska här få studera hur världen fungerar utifrån banbrytande forskning inom till exempel mikro- och cellbiologi, nanoteknologi, kvantfysik och autonoma system – forskning som fått avgörande betydelse för hur vi ser på världen.

– Med hjälp av visualisering kan vi nå varje barn och vuxen som besöker oss, oavsett vilket språk de talar, vilken kunskapsnivå de befinner sig på eller vilken bakgrund de har. Domteatern kommer att vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som ger nya insikter genom storslagna kunskapsupplevelser.

– Vi är övertygade om att alla, med rätt support, kan bli avgörande förändringsagenter för en hållbar framtid. Ska vi stärka svensk innovationskraft måste vi börja i tidig ålder och ge förutsättningar för fler att fullfölja sina studier, avslutar Carina Halvord och sträcker samtidigt ut en hand till filantroper, företag och offentliga verksamheter att bli en del av satsningen.

Artikeln publicerad den 20 juni, 2018 av borgowilli