Kom och ”häng” med oss

Kom och ”häng” med oss

Sommaren har bara börjat och vi tänker få ut så mycket om möjligt av den. Därför fortsätter vi utmana i samarbeten kring innovation och hållbarhet. Då som nu söker vi fler innovativa vänner att ”hänga” med. Vi kan ta ett dopp i poolen, ligga på rygg på en gräsmatta och spana på molnfigurer, flyga med en drake eller fundera på vad som egentligen händer.

Delningsekonomin växer som ett alternativ för konsumenter som föredrar tillgång framför ägande. De yngre generationerna driver på. Tjänstefiering blir allt vanligare bland tillverkningsföretag. Digitaliseringen, IoT och disruptiva tekniker möjliggör nya och innovativa affärsmodeller. Nätverkande och transparens är på väg att ge oss en ny värld. Insikten om vikten av social hållbarhet växer. Goda levnadsplatser lockar till sig människor. Företagen kommer dit människorna är. Företag lever på kreativitet, öppenhet är en grundbult för kreativitet. Ett öppet sinne är mer tolerant och ser fördelarna med mångfald.

Vår roll som samhällsbyggare har aldrig varit viktigare.
Sommaren 2016 blev el från solceller det mest konkurrenskraftiga energislaget på den amerikanska marknaden, sommaren 2017 hände det på den Indiska. Samma sak gäller priset för lagring av el d v s priset på batterier, de sjunker ännu snabbare, nu med ca 20 % per år. När det är billigare än traditionellt distribuerad el, det är då hushåll och företag börjar funderar på att klippa sladden.

Utvecklingen av elbilar går i samma snabba takt, priser sjunker stadigt. Priset för självkörande teknik rasar och ingen kommer framöver att behöva en egen bil (den står ändå stilla 96 % av tiden). Frågan blir inte antalet parkeringsplatser utan var landningsplatser för drönarna ska vara!

Frankrike, USA, Tyskland m.fl. diskuterar och flera andra har beslutat, ett slutdatum för alla nya dieselfordon om 8-12 år. Våra värderingar ändras säkert snabbt också. Jämför med rökning där vi idag inte drömmer om att röka inomhus. Snart är det etablerat att fråga sig varför jag som cyklist ska acceptera att andas giftiga avgaser?

Vad gör vi åt det som händer?
Vi är en del av samhället! Varberg Energis affärsfilosofi är att maximera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi vågar påstå att hållbarhet aldrig varit mer aktuellt än det är idag.

Varberg Energi har varit klimatneutrala i 15-20 år, varje år besparar vi jorden 130 000 ton CO2, vi har en stark social agenda.Vi ska fortsätta vara en engagerad del av samhället, vi ska fortsätta både leverera och innovera, vi ska fortsätta utmana!

Har du innovativa tankar kring hur man kan förändra strukturer, beteenden och framtiden i en positiv riktning genom innovation? Då vill vi att du hör av dig till oss!

Artikeln publicerad den 28 juni, 2018 av borgowilli