FoU i samverkan för nära vård

FoU i samverkan för nära vård

FoUU-centrum Fyrbodal möjliggör för medarbetare inom primärvården att bedriva forskning och innovationsarbete där de verkar och bor.

– Vi fungerar som en bro mellan verksamhet, akademi och Västra Götalandsregionens innovationsplattform. Målet är att stödja utvecklingen av nära vård, säger Sven Kylén, FoU-chef.

FoUU-centrum Fyrbodal är en samordnande kraft för forskning och innovationsarbete i den nordvästra delen av Västra Götalandsregionen. Här samverkar konkurrensneutrala verksamheter med uppdrag inom Forskning, Utveckling, Utbildning, Innovation och Samverkan för den nära hälso- och sjukvården samt folktandvården.

– Vår målsättning är att ge medarbetare möjlighet att bedriva forskning och innovationsarbete. Dels för att se till att vi har de bästa tillgängliga behandlingarna att erbjuda patienterna, dels för att ge goda förutsättningar för morgondagens vård, säger Sven Kylén.

Primärvårdschefen Mats Dahl framhåller att det, som chef för hälso- och sjukvård, är svårt att vara fullt insatt i den omfattande forskning, utveckling, utbildning och innovation som dagens komplexa vård kräver:

– Då är stödet från FoUU-centrum avgörande för att verksamheterna ska kunna medverka. Allmänläkarspecialisten Minna Johanssons forskning om screening är ett gott exempel på vad som kan åstadkommas i samverkan.

Centrumet är en viktig samverkansaktör och Sven Kylén beskriver dem som infrastrukturen som binder ihop universitet och högskolor med vårdverksamheterna:

– Det skapar möjligheter för våra medarbetare att knyta viktiga kontakter, bilda nätverk och bygga upp lärande, kunskap och kompetens inom forskning och innovation.

– Det stärker också arbetsplatserna genom bättre underlag för verksamhetsutveckling och förbättrad kompetensförsörjning, tillägger primärvårdschefen Ulrika Holmqvist.

Fyrbodalområdet innehåller intressanta möjligheter som man bör ta vara på:

– Fyrbodal har en vidsträckt geografi och här kan vi testa hur nya arbetssätt fungerar på landsbygden. Frågor om hur ny teknik och ny organisering av den nära vården utanför stadsmiljöer kan med fördel studeras här, säger Sven Kylén.

Sven Kylén menar att innovationskraften behöver öka för att kunna ta vara på digitaliseringen och den förändring av arbetssätt som den kan innebära:

– Vi ser att välfärdsteknologi och e-hälsa är viktigt för att kunna möta framtiden. I dagsläget arbetar vi med att utveckla Färgelanda innovationsvårdcentral och undersöker möjligheterna att starta en testbädd. Vi behöver dock bli fler för att klara det, avslutar han och sträcker ut en hand till alla som vill bidra till den spännande utvecklingen av den nära vården i Fyrbodal.

Artikeln publicerad den 26 juni, 2018 av borgowilli